Attitude Shayari In Marathi, Marathi Status

Attitude Shayari In Marathi प्रेम म्हणजे मधुर सुवासाने दरवळणारे पुष्प आहे. Attitude Shayari In Marathi बाप बापच असतो समजलका only pintu dada ..MH 15 नांगरा सकट #bhaigiri #bhaigiri “हे तू  वाचत आहेस  म्हणजे तू माझ्या फार जवळ आलेली आहेस !” “जगाच्या” दूर एका “प्रेम नगरीत”आपलं छोटस घर असावआणि त्यामध्ये आपली“कोंबड्यांची पोल्ट्री” असावी.. आपल्याला एकच कळतजो … Read more

DMCA.com Protection Status